Korona Polski

Lista obejmuje najwyższe szczyty najważniejszych pasm górskich w Polsce. Lista została sporządzona na podstawie geograficznego podziału Polski prof. Jerzego Kondrackiego.
Szczyty wchodzące w skład listy: