Korona Bieszczadów

Piętnaście szczytów, których zdobycie pozwala nieźle poznać Bieszczady. Lista stworzona przez Sanocki odział PTTK.
Szczyty wchodzące w skład listy: