Korona Ziemi Kłodzkiej

Lista szczytów stworzona przez odział PTTK w Międzygórzu. Obejmuje najwyższe szczyty wybranych grzbietów górskich w Kotlinie Kłodzkiej.
Szczyty wchodzące w skład listy: