Korona Sudetów

Dwadzieścia dwa szczyty leżące na terenie Polski, Czech i Niemiec. Najważniejsze szczyty w Sudetach. Lista sporządzona przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. Za zdobycie wszystkich szczytów tej korony wspomniana Komisja przyznaje odznakę 'Korona Sudetów'.
Szczyty wchodzące w skład listy: