Polityka prywatności


Polityka prywatności aplikacji

  1. Aplikacja nie przechowuje ani nie przetwarza żadnych danych osobowych'.
  2. Aplikacja wykorzystuje lokalizację GPS w celu potwierdzenia obecności na szczycie'.
  3. Aplikacja przechowuje w pamięci telefonu informację (wraz z datą i godziną) o obecności użytkownika szczycie.
  4. Aplikacja przechowuje w pamięci zdjęcia zrobione przez użytkownika na szczycie'.